Eld Records har knutit ett avtal med Border Music som distributör. Kontakter finns även med promotionsföretaget Skiva om någon artist vill promota en produktion på ett bredare sätt än den promotion som bolaget kommer att utföra gentemot tidningar, radio och arrangörer.
BORDER MUSIC

Gamlestadsvägen 1, 415 02 Göteborg

Telefon 031-19 08 00
Telefax
031-19 15 99

E-post border@border.se
Webb www.border.se