Tanken var alltså att satsa på svensk musik med kvalité utan att få den normalt tunga prägel som ordet "kvalité" för med sig. Musiken skall inte vara så tidspräglad med "bäst-före-datum" som mycket av dagens musik dras med, utan skall kunna leva i ett längre perspektiv. Därtill skall den "svenska/nordiska" tonen tas fram, speciellt med tanke på möjligheterna att nå en utländsk marknad via bl.a. Midem.

Vad som präglat detta bolag är samarbetet med artisten. Bolaget och artisten skall arbeta mer parallellt än vad som vanligtvis är förekommande. Artisten skall arbeta mer aktivt med spridningen av sin egen produktion och därtill dela med sig av sina kontakter till bolaget som skall fläta samman ett kontaktnät mellan de artister som finns i bolaget. Arbetet skall bygga på en mer långsiktig plan, inte först och främst på snabba toppliste-framgångar.
   Tanken är att alla artister skall ha nytta av bolagets kontaktnät. Detta nätverk skall omfatta allt från spelställen, arrangörer, layout, CD-tillverkare, promotionföretag etc. Eld Records har knutit ett avtal med Border Music som distributör. Kontakter med promotionsföretag finns om någon artist vill promota en produktion på ett bredare sätt än den promotion som bolaget kommer att utföra gentemot tidningar, radio och arrangörer.