Bolaget har fördel av att ha en studio knuten till sig. Det är i grunden en analog studio som även har digital flerkanalsinspelning och 2-kanals digital redigering. Studion har flera tekniker knutna till sig, vilket ger fler möjligheter, kontaktytor samt backup.

Studions koncept har varit ett helhetstänkande och att skapa en "live-känsla" vid inspelningstillfället. vilket många artister, oavsett genre, sett som positivt. Studion spelar in allt från visa, rock, jazz, etno, folk, pop mm. Många artister har känt sig "hemma" med den planering och struktur studion har erbjudit och även med den avslappnade och kreativa miljön. Detta helhetstänkande vill vi skall prägla skivbolaget. Vår intention är få fram en långsiktig struktur byggd på kvalité från båda parter.

www.studiofabriken.se