ELD RECORDS startades sommaren 2003 efter att Michael Thorén, Fredrik Åkerblom och Steven Musitano samtalat under en längre tid gällande möjligheten att stödja mindre etablerade artister och hjälpa dem med att nå ut med sina musikproduktioner.

Michael har spelat in 60-tal CD-produktioner i Studio Fabriken, och många av dem har musikerna bekostat själva. Men sedan har man, i de flesta fall, haft svårt att nå ut, haft svårt att få musiken recenserad i tidningar och spelad i radio, då artisten inte haft någon distribution. Många av artisterna har dock spelat "live" och sålt sina produktioner i sammanband med spelningar, via webbsidor etc. Här är tanken att Eld Records som ett litet, oberoende skivbolag skall gå in med distributionskontakt men även ett kontaktnät med arrangörer och föreningar etc., för att sprida produktionerna.
   De stilar som först är tänkta att satsa på är de som vi här ovan är mest bekanta med, har störst erfarenhet av och kontaktnät kring. Det är visa och angränsande stilar, jazz och world/etno/folk-musik. Så småningom kan andra musikstilar tas upp, det viktiga är att kvalitén står i centrum.