Qiyans Krets

Gruppen Qiyans krets bildades 2005 av flöjtisten Josefine Liftig, harpisten Sally Sehlin och sångerskan/koreografen Mireille Leblanc. Var och en bidrog med musikaliskt material som gruppen sedan tolkade på sitt eget vis, och på så sätt inleddes en gemensam kulturell skattjakt. Josefine har i åratal forskat i materialets historiska och musikaliska bakgrund. Sally Sehlin och Josefine Liftig har gemensamt skrivit instrumentalarrangemangen på detta album.    Tillsammans med nuvarande sångerskan Marianne Holmboe, som har studerat arabisk sång och flamencosång, har de också skrivit de vokala arrangemangen. Nuvarande harpisten Veronika Halten bidrar med sin egen musikaliska krydda.
   Gruppens musik tar upp trådarna i de sefardiska, arabiska och västerländska traditionerna, genom tid och rum ända fram till nutid. De följer i Qiyans fotsteg (se nedan), och väver en väv av klanger och bilder ur sitt medeltida arv, med pärlor från när och fjärran och garn färgat av tusenårig historia.
   När Qiyans krets 2007 fick reda på att Lars Hernqvist också höll på med sefardisk musik, kontaktade de honom och ett fruktbart samarbete inleddes. Det har resulterat i ett antal konserter med Oscar Fredriks kammarkör, och i denna CD!

Qiyans Krets

Oscar Fredriks kammarkör är en av flera grupper med Oscar Fredriks församling i Göteborg som bas där man har både orkestrar och körer på olika nivåer och för olika åldrar. Kören har funnits sedan i drygt 20 år och hunnit göra ett antal uppskattade konserter och olika körprojekt. Mestadels framträder kören på hemmaplan dvs Oscar Fredriks kyrka men har också genomfört turnéer såväl inom landet som utanför. Man har exempelvis hunnit besöka både Italien, Irland, Tyskland, Danmark, Polen, Ungern m.m. Kören har varit engagerad på körfestivaler i landet, framträtt i radiosändningar och samarbetat med Göteborgsoperan.
   Körens repertoar omfattar ett stort antal klassiska kyrkomusikverk för kör och orkester, t.ex. Brahms Requiem, Bachs Magnificat, Fredrik Sixten: En svensk Markuspassion.
   Oscar Fredriks kammarkör tagit upp judisk musiktradition vilket spåren på denna CD vittnar om. Det är i stort sett musik som inte tidigare hörts arrangerad för kör. Kören har genomfört ett liknande projekt med judisk musik i och med man samarbetat med klezmermusiker och spelat in en CD med sånger på jiddisch.

Kören har alltsedan starten letts av Lars Hernqvist, organist och körledare i Oscar Fredriks kyrka.

På denna CD medverkar även Anders Waernelius: slagverk, Michael Andersson: slagverk, och Sally Sehlin: harpa.

Om den sefardiska musiktraditionen:
Då de sefardiska judarna år 1492 fördrevs från sitt Sefarad, Spanien, hade de bott där sedan förkristen tid. Många av dem bosatte sig i det ottomanska riket, andra bl.a. i Nordafrika, Amerika och västra Europa. 
   Under den guldålder judarna upplevt under Umayyaddynastin i Al-Andalus – det muslimska Spanien - hade de berikat och förfinat sitt poetiska och musikaliska uttryck med nya influenser från den blandning av arabisk, kristen och judisk kultur som frodades då.
   De sefardiska judarna tog med sig sin sångskatt ut i exilen, och de världsliga visorna, sjungna på deras språk ladino (med ursprung i tidig spanska), förvaltades av kvinnorna trots att religiöst renläriga män förbjöd dem.
   Tack vare den olydnaden finns det en obruten sefardisk sångtradition att ta vara på! Qiyans krets gör det på sitt sätt, liksom sina föregångerskor – många nya element har ju under århundradernas gång smugit sig in i texter och tongångar. Och så här låter det i dag…

Om qiyan:
Qiyan var slavinnor av olika etnisk härkomst, men av ett mycket speciellt slag: de var högt utbildade musiker/lyriker/dansare som i gamla tider underhöll furstar och deras gäster vid de muslimska hoven. Genom qiyan fick dåtidens kompositörer sina verk framförda, den virtuosa musiktraditionen vid hoven levde vidare och spreds genom dem – ända upp till det medeltida Europa kom den, när de kristna furstarna allt eftersom erövrade de muslimska territorierna i Spanien/al-Andalus/Sefarad och som krigsbyte förde med sig qiyan tillbaka till sina egna hov.
   Den förste trubaduren, Wilhelm av Akvitanien, 969–1030, växte upp bland qiyan. Trubadurrörelsen i Provence med sina vandrande artister förde sedan deras influenser vidare ut i Europa.
   Många rosor har blomstrat på den buske som planterats av dessa föregångerskor, sångerskor, improvisatriser, traditionsbärerskor och förnyerskor.
   Vikingarna seglade ända ner till "Jakobsland", Iberiska halvön. Emiren i Córdoba skickade en ambassadör till Skandinavien, och rikliga fynd av medeltida arabiska mynt har hittats i nordisk jord. Man kan utgå från att ett eller annat musikaliskt frö från Al-Andalus har planterats samtidigt...
   Trubadurrörelsen spred sig ända upp till Norden, så de kulturella banden till Al-Andalus finns också här.

Mer info om Qiyans krets och CDn finns www.qiyanskrets.se

Pressbilder
Recensioner